SMS - citace Wikipedie

Krátká textová zpráva (zkratka SMS z anglického Short message service - SMS zdarma) je název pro službu dostupnou na většině digitálních mobilních telefonů. Zprávu lze posílat mezi mobilními telefony, jinými zařízeními a dokonce na pevné telefony. Délka zprávy je omezena na 160 znaků.

SMS zdarma je krátká textová zpráva, určena ke komunikaci mezi lidmi na přelomu 20. století. SMS lze odesílat pomoci mobilních telefonů nebo internetu. SMS zdarma je přenášena pomocí servisních kanálů mobilních operátorů.

To, že SMS zdarma na eurotel má maximálně 160 znaků, ví prakticky každý. Tato velikost je výsledkem standardu GSM, který stanovuje, že pro text SMS je povoleno celkem 1120 bitů (tj. 140 bytů) na jednu SMS. Jako znaková sada se používá ASCII, která na kódování jednoho znaku používá 7 bitů. Pro znaky, které nejsou obsaženy ve standardu ASCII (například české znaky s diakritikou) se používá 16-bitové kódování UCS-2, v tom případě so do jedné SMS zprávy vejde pouze 70 znaků.

Moderní mobilní telefony podporují možnost dlouhých SMS zpráv, což je vlastně několik „normálních“ zpráv tvářící se jako jedna. Dlouhé SMS zdarma na eurotel se můžou skládat z maximálně 6-8 krátkých SMS.

SMS brány - citace Wikipedie

Mobilní operátoři poskytují svým zákazníkům možnost zaslat bezplatně omezenou či neomezenou SMS zprávu do své vlastní sítě. Tato služba je přístupná ze stránek mobilního operátora. Dříve byly v ČR zasílání SMS zpráv z bran mobilních operátorů omezené jenom počtem znaků. Později svojí SMS bránu omezil operátor Eurotel. Umožňuje zaslání SMS o délce 60 znaků, přičemž zbylý počet znaků vyplňuje vložená reklama.

U mobilního operátora T-Mobile není SMS brána veřejně dostupná, nachází se na internetovém portálu t-zones pouze pro registrované uživatele a nabízí měsíčně omezaný počet zpráv zaslaných zdarma.

Nejoblíbenější portál v ČR pro odesílání SMS zdarma na oskar zpráv je portál SMS.cz (SMS brána) z jehož pomocí je možné odesílat zprávy zdarma na Vodafone a O2 a do všech sítí světa již za 0.94Kč/zpráva. Jedinečnou službu tento portál nabízí v tom, že si můžete nastavit také své číslo odesílatele (ověřené a reálné), které se poté projeví příjemci zprávy a může na něj přímo odpovědět. Doručenky odeslaných SMS zdarma na oskar jsou samozřejmostí. Taktéž je možné využívat WAP stránky skrze mobilní zařízení), případně se na bránu SMS.cz napojit přes API rozhraní a zasílat tak z vlastních aplikací.

Mobilní telefony - citace Wikipedie

Mobilní telefon (zkráceně mobil) je zařízení fungující jako normální telefon, ale s možností použití ve velkém prostoru (na rozdíl od bezdrátového telefonu fungujícího jen na omezenou vzdálenost). Mobilní telefony umožňují spojení s pevnou telefonní sítí přímo volbou telefonního čísla na vestavěné klávesnici. Nejnovější mobilní telefony používají kombinaci přenosu radiových vln a konvenčního telefonního přepojování okruhů, i když přepojování paketů je už používáno v některých částech mobilní sítě, zvláště pro služby jako internetový přístup a WAP.

Mezi největší producenty mobilních telefonů patří Alcatel, Audiovox, Kyocera (předtím mikrotelefonní divize Qualcommu), LG, Motorola, Nokia, Panasonic (Matsushita Electric), Philips, Samsung, Sagem, Sanyo, BenQ Mobile (dříve Siemens), SK Teletech a Sony Ericsson.

Existují i specializované komunikační systémy související s mobilní komunikací, ale odlišné od mobilů - např. satelitní telefony a profesionální mobilní rádio.

Jako s mnoha novými technologiemi, i tady vznikly otázky o účincích používání mobilních telefonů na zdraví. Existuje malá vědecká evidence o zvýšení případů určitých typů nádorů při dlouhodobém pravidelném používání mobilních telefonů. Novější panevropská studie poskytla důležité důkazy o poškození DNA za určitých podmínek. Ale expertní skupina (Task Force on EMF effects on health), kterou pověřila Světová zdravotnická organizace, nemá definitivní závěr o platnosti těchto tvrzení (víc v článku Nebezpečí elektromagnetické radiace z mobilních telefonů). Ale obecně se míní, že radiové pole není schopno produkovat víc než tepelné účinky, proto je považováno za neionizující radiaci, jinými slovy, že nemá energii na poškození molekulárních vazeb jaké se vyskytují u genetických mutací.

GPRS - citace Wikipedie

GPRS je odlišné od staršího Circuit Switched Data (neboli CSD), které bylo zahrnuto v GSM standardech před Release 97 (z roku 1997, rok ve kterém byl standard zmrazen) používaných v GSM telefonech, kde starší systém vytvořil datové spojení, které si vyhradilo plnou rychlost datového toku během doby spojení. GPRS je paketově-přepínané, což znamená, že více uživatelů sdílí stejný přenosový kanál a data se přenášejí pouze když jsou odeslána. Celková kapacita linky může být okamžitě vyhrazena těm uživatelům, kteří zrovna posílají data v kteroukoliv chvíli, což poskytuje vyšší prostupnost tam, kde uživatelé posílají nebo přijímají data periodicky. Prohlížení webových stránek, přijímání e-mailů hned jak přijdou, chatování, to jsou příklady, kde se využívá občasný přenos dat, což prospívá sdílení dostupné kapacity.

UMTS - citace Wikipedie

UMTS - Universal Mobile Telecommunication System - je 3G systém standardu mobilních telefonů. UMTS byl koncipován jako nástupník systému GSM. UMTS používá pro přístup W-CDMA (Wideband Code Division Multiple Access) a je standardizován organizací 3GPP a je evropským standardem, který splňuje požadavky ITU IMT-2000 pro mobilní buňkové sítě třetí generace. Mnohonásobný přístup pomocí W-CDMA u UMTS může být dále kombinován s TDMA (Time Division Multiple Access) a FDMA (Frequency Division Multiple Access).