Film - citace Wikipedie

Film ke stažení zdrama je souhrnné označení pro kinematografii a veškeré její aspekty - umělecké, technické, komerční a společenské. Spolu s tiskem, rozhlasem a televizí patří film mezi komunikační prostředky s největším dosahem a vlivem.

První filmy ke stažení zdarma promítali bratři Lumièrové v roce 1895, ovšem pouze dokumentární (příjezd lokomotivy na nádraží), viděli v tom pouhou pouťovou atrakci. Patří jim zásluha promítání filmu ke stažení zdarma na plátno pro celý sál plný lidí. Teprve další Francouz Georges Méliès naučil filmy ke stažení zdarma vyprávět příběhy (Cesta na Měsíc, Cesta do neznáma, Dobytí pólu).

DIVX - citace Wikipedie

DivX je obrazový kodek kompatibilní se standardem MPEG-4, vytvořený společností DivX, Inc. (dříve DivXNetworks). Tento kodek se díky své schopnosti kvalitní komprese filmů ke stažení zdarma na výrazně menší velikost velice často používá pro nelegální šíření filmů chráněných autorskými právy. Jeho popularita však vedla i k tomu, že velká část moderních DVD přehrávačů podporuje přehrávání filmů ke stažení zdarma kódovaných kodekem DivX.

Typický celovečerní filmy ke stažení zabírá na DVD asi 7 gigabyte; DivX umožnil takový film zkomprimovat na cca 700 megabyte (takže se vejde na jedno CD) při relativně akceptovatelné ztrátě kvality. To umožnilo snadné (často ovšem nelegální) šíření takových filmů např. prostřednictvím P2P sítí.

Zákonnost výměnných sítí - citace Wikipedie

Nejčastějším obsahem šířeným po výměnných sítích jsou hudební nahrávky ve formátu MP3, filmy ke stažení ve formátu MPEG a software. Velká část (pravděpodobně výrazná většina) tohoto obsahu je šířena bez souhlasu držitele autorských práv, tudíž v rozporu se zákonem. Důsledkem toho jsou žaloby na provozovatele takových sítí (hlavně v USA), podáváné zástupci autorů a organizacemi jako RIAA či MPAA. Síť Napster byla kvůli úspěšné žalobě organizace RIAA zrušena (poté byl Napster, kde byly filmy ke stažení, odkoupen a pod stejnou značkou nyní nabízí legální prodej hudby přes Internet), další sítě mnoha podobným žalobám čelí; zástupci autorských svazů často lobbují za přijetí tvrdších zákonů, které by výměnné sítě postihovaly.

Autorské právo - citace Wikipedie

Autorské právo (anglicky označováno jako copyright) je odvětví práva, které popisuje nároky tvůrců tzv. „autorských děl“, tzn. spisovatele, hudebníky, filmaře, programátory apod. na ochranu před nespravedlivým využíváním jejich tvorby. Prostřednictvím autorského práva poskytuje stát po jistou omezenou dobu autorům výlučnou možnost rozhodnout o některých aspektech využívání jejich děl. Autorské právo je součástí tzv. duševního vlastnictví.

Autorské právo nechrání samotné myšlenky či ideje, pouze konkrétní díla, konkrétní vyjádření takových myšlenek, dílo v objektivně vnímatelné podobě. Autorským dílem je pouze jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora, dílem není námět, zpráva, informace, metoda, teorie, vzorec, graf, tabulka fyzikálních konstant, výstup počítačového programu apod. samy o sobě.

Autorské právo je v Česku ošetřeno autorským zákonem (zákon č. 121/2000 Sb.), v mezinárodním právu je základem několik mezinárodních úmluv, hlavně tzv. Bernská úmluva z roku 1886 a Všeobecná úmluva o autorském právu uzavřená v Ženevě v roce 1952. Pro podporu úcty k duševnímu vlastnictví vznikla v roce 1967 Světová organizace duševního vlastnictví (World Intellectual Property Organization, WIPO).

Fakt, že dané dílo (mp3 ke stažení)je chráněným autorským dílem, se často signalizuje symbolem © následovaným rokem a jménem autora. Tento symbol má však v Česku (i ve většině jiných zemí) pouze ryze informativní význam – dílo je plně chráněno i tehdy, není-li to na něm nijak uvedeno.